Všeobecné obchodní podmínky

A Büki Gyógyfürdő Zrt. a www.bukfurdo.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetőjeként ezúton teszi közzé a weboldallal kapcsolatban végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket.

Kérjük, hogy a tájékoztatót alaposan tanulmányozza, hiszen tartalmazza a személyes adatai kezelésével kapcsolatos információkat!

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Büki Gyógyfürdő Zrt. („Adatkezelő”).

Székhelye: 9740 Bük, Termál tér 1.
Cégjegyzékszáma: 18-10-100542
E-mail címe: bgyzrt@bukfurdo.humarketing@bukfurdo.hu Telefonszáma: +36 94 558 080

Az Adatkezelő felelős a jelen Tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Weboldalon érhető el.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

 • A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd I. rész).
 • A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész).

I. A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL A WEBOLDAL SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE SORÁN KIFEJEZETTEN MEGADOTT ADATOK

1.) Az Adatkezelő által bekért személyes adatok köre

a, Ajándékkártya megrendelésekor

Ajándékkártya vásárláskor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • szállítási cím (ország, irányítószám, település, utca, házszám)

b, Üzenet küldésekor

Kapcsolati oldalon való üzenet küldésekor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • lakcím
 • b, Üzenet küldésekor

c, Hírlevélre való feliratkozáskor

Hírlevélre való feliratkozáskor/leiratkozásról a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • név
 • e-mail cím

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés a fentiekben felsorolt adatokon kívül kiterjed minden egyéb, a Felhasználó és a Büki Gyógyfürdő Zrt. között a Büki Gyógyfürdő Zrt. szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan létrejövő szerződésben rögzített adatra, valamint a Felhasználó által a jogviszony fennállása alatt, ahhoz kapcsolódóan szolgáltatott adatra.

2.) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához, a Weboldalon keresztül a Felhasználó és az Adatkezelő között létrejött szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez és jogosultságok érvényesítéséhez használja fel az adatokat.

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő jogosult.

5.) A Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az adatvédelmi tisztviselőnél (dr. Forstóber Gábor fogabor@gmail.com), valamint az info@bukfurdo.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Büki Gyógyfürdő Zrt. 9740 Bük, Termál tér 1. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem Beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) a fenti módon. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

A Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a fent írt módon és elérhetőségeken, ingyenesen. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről. Zárolás esetén a zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A jogérvényesítési nyomtatványok elérhetők és letölthetők a weboldal Adatkezelés pontjánál.

II. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN EGYÉBKÉNT GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK

Az Adatkezelő által gyűjtött információk köre

Amennyiben a Felhasználó nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem azonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek róla az oldal használata során, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát.

Cookie-k

Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Látogató számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook, HotJar) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook, HotJar) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Látogató korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Látogatónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie- jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Látogató azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Amennyiben Látogató nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek róla a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

III.) LINKEK

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

IV.) ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő valamint az érintett alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő olyan személynek nem adja át, aki nem rendelkezik az adat megismerésére jogosultsággal.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

A felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő a jogosulatlan hozzáférések megelőzéséhez korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

V.) Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó személyes adatának kezelésével kapcsolatban felmerült sérelem esetén az alábbi személyekhez/szervezetekhez fordulhat jogorvoslatért:

 • Adatvédelmi tisztviselő: dr. Forstóber Gábor (email: fogabor@gmail.com; telefon: 06702651022)
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/)

Jelen Tájékoztatóra az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete (GDPR-2016/679/EU), illetve magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Bük, 2019. december 10.

Büki Gyógyfürdő Zrt.
Adatkezelő

Jogi nyilatkozat

Tisztelt Látogatónk!

Ön jelenleg a Büki Gyógyfürdő Zrt. által üzemeltetett www.bukfurdo.hu domain néven elérhető weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) látogatja. Látogatásával abban az esetben is elfogadja az alábbi feltételeket, ha nem vásárlója a Weboldalnak.

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője

Cégnév: Büki Gyógyfürdő Zrt.

Székhely: 9740 Bük, Termál krt. 2/A.

Cégjegyzékszám: 18-10-100542
Adószám: 11302605-2-18
E-mail: marketing@bukfurdo.hu
Telefonszám: +36 94 558 080 (ügyintézés: munkanapokon 8:00 – 16:00 között)
(a továbbiakban: „Szolgáltató”)

1. A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik az alábbiak: a Weboldalon található tartalom (minden elemével), bármely egyéb tartalom (szöveges, képi), a tartalmak közötti választással kapcsolatos megoldások (látványi, technikai), továbbá a grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok.

A Szolgáltató fenntartja magának a Weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A Weboldal látogatója jogosult a Weboldalon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a számítógépére letölteni, rögzíteni, kinyomtatni. Ez a jogosultság azonban nem hatalmazza fel arra, hogy ezen tartalmakat harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a fent írtak alapján biztosított felhasználási engedély kizárólag a Weboldalon található tartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé. A Weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez a Szolgáltató Weboldallal kapcsolatban fennálló alábbi jogosultságaira: szerzői jogok, védjegy(ek), egyéb szellemi tulajdonjog.

Tilos a Weboldalon található bármely tartalom kereskedelmi célból megvalósuló hasznosítása. Ezen hasznosítás alatt Szolgáltató az alábbi tevékenységeket érti: online, digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítás, terjesztés. Fentieken túl tilos a Weboldal bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, beleértve ezen tevékenységbe a más alkotásba, honlapba építést is, bármilyen formában.

Fent írt tevékenységekre kizárólag Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével van lehetőség, ellenkező esetben Szolgáltató él a rendelkezésére álló jogi lehetőségekkel szellemi tulajdonhoz fűződő jogai védelmében.

2. Felelősségi viszonyok a Weboldal tartalmával kapcsolatban

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére. Nem vállal felelősséget a Weboldalon történt elírásokért, sem pedig a Weboldal tartalmának jogosulatlan, a Szolgáltatón kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.

Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetéséért, ám nem vállal felelősséget annak esetleges meghibásodásáért, szüneteléséért, használatra alkalmatlan állapotáért, a vonal- és rendszerhibákért, az oldal vírusoktól és kémprogramoktól való mentességéért, az azok által a Látogató gépén okozott esetleges károkért, az oldal szünet nélküli, folytonos működéséért. A Szolgáltató felhívja a Látogató figyelmét, hogy tegye meg a szükséges vírusvédelmi és kémprogramok elleni intézkedéseket, ezzel is biztosítva a gépén tárolt adatok biztonságát.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalról indított linkek tartalmáért, azok adatvédelmi, adatbiztonsági gyakorlatáért. Amennyiben Szolgáltató értesül arról, hogy valamely kapcsolódó honlap adatvédelmi, adatbiztonsági kételyeket vet fel, ill. sérti a hatályos jogi előírásokat, a linket eltávolítja.

3. Adatvédelem és biztonság

A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a Weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban írtaknak.

4. Egyebek

A Szolgáltató jelen Jogi nyilatkozat egyoldalú módosítására bármikor jogosult, ám a módosításról a Látogatókat a Weboldalon történő közzététel útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 5 nappal.

Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.
A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak.

Bük, 2019. november 12.

Büki Gyógyfürdő Zrt.

Adatkezelő