Közérdekű adatok

1. A részvénytársaság elérhetősége, adószáma, cégjegyzékszáma, telefonszáma

 • Cégnév: Büki Gyógyfürdő Zrt.
 • Székhely: 9740 Bük, Termál tér 1.
 • Levelezési cím: 9740 Bükfürdő, Termál tér 1.
 • Adószám: 11302605-2-18
 • Cégjegyzékszám: 18-10-100542
 • Telefonszám (központi): +36 94 558 080
 • Web: bukfurdo.hu
 • E-mail: info@bukfurdo.hu

2. Szervezeti felépítés

 • Közgyűlés, igazgatóság, felügyelőbizottság, pénzügy, műszak, szolgáltatás, gyógyászat, marketing, vendéglátás

3. A szervezet és a szervezet irányítását, ellenőrzését végző testületek vezetői, elérhetőségük

Név Elérhetőség
dr. Zolnai Gábor László - Felügyelő Bizottság elnöke +36 94 558 080, titkarsag@bukfurdo.hu
dr. Gajda Tibor Endre - igazgatóság elnöke-vezérigazgató +36 94 558 080, titkarsag@bukfurdo.hu
Németh Mónika - gazdasági igazgató +36 94 558 080, titkarsag@bukfurdo.hu
Dr. Fodor Zoltán - szolgáltatási igazgató +36 94 558 080, titkarsag@bukfurdo.hu
Dr. Schlögl Anita - főorvos +36 94 558 080, titkarsag@bukfurdo.hu
Kovács István - vendéglátási igazgató +36 94 558 080, titkarsag@bukfurdo.hu


4. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Vas Megyei Törvényszék Cégbírósága 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/A
Vas Megyei Kormányhivatal 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.


5. A szervezet működésére vonatkozó szabályzatok

 • A Büki Gyógyfürdő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata
 • A Büki Gyógyfürdő Zrt. Alapszabálya

6. A társaság gazdálkodására vonatkozó főbb adatok

A társaság elektronkusan közzétett éves beszámolói elérhetőek az Igazságügy Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban közreműködő Szolgálatának adatbázisában: http://e-beszamolo.im.gov.hu


7. A szervezet tevékenységére vonatkozó főbb jogszabályok

 • Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.): 37/1996 (X.18). NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről
 • 2000. évi C. tv. A számvitelről: 121/1996 (VII.24) Korm. Rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről

8. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége


9. Közbeszerzési terv

A közbeszerzési terv az ekr.gov.hu honlapon kerül közzétételre.


10. Ügyintézések

Információs jogokkal kapcsolatos ügyintézés, ügyfélszolgálati és egyéb ügyintézés a társaság elektronikus levélcímén.


Energetikai éves jelentés

Energetikai jelentés 2022